முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பயன்படுத்திய செருப்பு
(டாப்காப்பி அருங்காட்சியகம், இஸ்தான்புல்-துருக்கி)

(LEATHER SANDALS OF PROPHET MUHAMMED -Topkapi Museum, Istanbul - Turkey)


கஃபாவில் உள்ள கருப்பு கல்லின் தங்கத்திலான பழைய மூடி
(டாப்காப்பி அருங்காட்சியகம், இஸ்தான்புல்-துருக்கி)
(GOLD COVER OF THE BLACK STONE IN KAABA - Topkapi Museum, Istanbul - Turkey)ஜம்ஜம் தண்ணீர் எடுக்க பயன்படுத்தபட்ட கப்பி மற்றும் பித்தளையிலான வாளி
(Pulley and brass bucket for lifting ZamZam water)முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பயன்படுத்திய வாள்
(SWORD OF PROPHET MUHAMMED)ஸஹாபாக்கள் பயன்படுத்திய வாள்கள்
ஸஹாபாக்கள் பயன்படுத்திய வாள்கள்
(டாப்காப்பி அருங்காட்சியகம், இஸ்தான்புல்-துருக்கி)
(SWORDS OF KHALIFA SAHABIS)
Topkapi Museum , Isanbul - Turkeyமுஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் காலடி தடம்
FOOT PRINT OF PROPHET MUHAMMED
முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எகிப்து ஆட்சியாளர் முகாவுகிஸ்க்கு அனுப்பிய கடிதம்
(டாப்காப்பி அருங்காட்சியகம், இஸ்தான்புல்-துருக்கி)
Prophet Muhammed's letter to Muqauqis, Cheif of Copts of Egypt. -Topkapi Museum, Istanbul - Turkey)
 

மேலும் அரிய புகைப்படங்கள்

Quick Search

தேடுங்கள்