மாலிக் (அலை)
43:77   وَنَادَوْا~يٰمٰلِكُ~لِيَقْضِ~عَلَيْنَا~رَبُّكَ‌ؕ~قَالَ~اِنَّكُمْ~مّٰكِثُوْنَ‏
43:77. மேலும், அவர்கள் (நரகத்தில்) “யா மாலிக்” உமது இறைவன் எங்களை முடித்து விடட்டுமே!” என்று சப்தமிடுவார்கள்; அதற்கு அவர் “நிச்சயமாக நீங்கள் (இங்கு) நிலைத்து இருக்க வேண்டியவர்களே” என்று கூறுவார்.