அல்யஸஃ (அலை)
6:86   وَاِسْمٰعِيْلَ~وَالْيَسَعَ~وَيُوْنُسَ~وَلُوْطًا‌~ؕ~وَكُلًّا~فَضَّلْنَا~عَلَى~الْعٰلَمِيْنَۙ‏
6:86. இன்னும் இஸ்மாயீல், அல்யஸவு, யூனுஸ், லூத் - இவர்கள் யாவரையும் உலகத்திலுள்ள அனைவரிலும் மேன்மையாக்கினோம்.
38:48   وَاذْكُرْ~اِسْمٰعِيْلَ~وَ~الْيَسَعَ~وَذَا~الْكِفْلِ‌ؕ~وَكُلٌّ~مِّنَ~الْاَخْيَارِؕ‏
38:48. இன்னும் (நபியே!) நினைவு கூர்வீராக; இஸ்மாயீலையும், அல்யஸவுவையும், துல்கிஃப்லையும் - (இவர்கள்) எல்லோரும் நல்லோர்களில் உள்ளவராகவே இருந்தனர்.