தொழுகையை வீணாக்கியோர்
19:59   فَخَلَفَ~مِنْۢ~بَعْدِهِمْ~خَلْفٌ~اَضَاعُوا~الصَّلٰوةَ~وَاتَّبَعُوا~الشَّهَوٰتِ‌~فَسَوْفَ~يَلْقَوْنَ~غَيًّا~ۙ‏
19:59. ஆனால், இவர்களுக்குப் பின் (வழி கெட்ட) சந்ததியினர் இவர்களுடைய இடத்திற்கு வந்தார்கள்; அவர்கள் தொழுகையை வீணாக்கினார்கள்; (இழிவான மன)இச்சைகளைப் பின்பற்றினார்கள்; (மறுமையில்) அவர்கள் (நரகத்தின்) கேட்டைச் சந்திப்பார்கள்.