தொழுகையில் ஓதுதல்
17:110   قُلِ~ادْعُوا~اللّٰهَ~اَوِ~ادْعُوا~الرَّحْمٰنَ‌~ؕ~اَ~يًّا~مَّا~تَدْعُوْا~فَلَهُ~الْاَسْمَآءُ~الْحُسْنٰى~‌ۚ~وَلَا~تَجْهَرْ~بِصَلَاتِكَ~وَلَا~تُخَافِتْ~بِهَا~وَابْتَغِ~بَيْنَ~ذٰ~لِكَ~سَبِيْلًا‏
17:110. “நீங்கள் (அவனை) அல்லாஹ் என்று அழையுங்கள்; அல்லது அர்ரஹ்மான் என்றழையுங்கள்; எப்பெயரைக் கொண்டு அவனை நீங்கள் அழைத்தாலும், அவனுக்கு(ப் பல) அழகிய திருநாமங்கள் இருக்கின்றன” என்று (நபியே!) கூறுவீராக; இன்னும், உம்முடைய தொழுகையில் அதிக சப்தமிட்டு ஓதாதீர் மிக மெதுவாகவும் ஓதாதீர். மேலும் இவ்விரண்டிற்கும் இடையில் ஒரு மத்தயமான வழியைக் கடைப்பிடிப்பீராக.